Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Παρέχω τις κάτωθι υπηρεσίες και στους δύο γλωσσικούς συνδυασμούς (Αγγλικά < > Ελληνικά):

 • Μετάφραση
 • Επιμέλεια – Διόρθωση
 • Υποτιτλισμός(μετάφραση – χρονισμός)
 • Έρευνα Ορολογίας
 • Post-editing
 • Localization
 • Back translation
 • MT Assessment
 • Bug Testing

Κύριοι τομείς εξειδίκευσης

 • Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Τραπεζική
 • Business, Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Λογιστικές Καταστάσεις
 • Ελεγκτική, Οικονομικά
 • Επενδύσεις, Επενδυτικά Προϊόντα
 • Real Estate, Κατασκευές, Παραχωρήσεις Έργων
 • Ξενοδοχεία, Τουρισμός, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Διαφήμιση, Μάρκετινγκ
 • Εμπόριο
 • Νομικά κείμενα