Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Υπηρεσίες μετάφρασης & επιμέλειας κειμένων  (Freelancer)

Ιούλιος 2013 – Present

 

Υποτιτλισμός (Αγγλικά προς Ελληνικά) – Εξωτερική συνεργάτης

Forthnet Group – Nova Platform

Ιούλιος 2013 – Νοέμβριος 2013

 

Relationship Manager

Alpha Bank – Διεύθυνση Corporate Banking

Μάρτ. 2008 – Ιαν. 2012

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών για το σύνολο των τραπεζικών αναγκών τους. Προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων της Τραπέζης
 • Διαπραγμάτευση με εταιρικούς πελάτες, με σκοπό την διαμόρφωση των ορίων και των όρων συνεργασίας
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου: Εισηγήσεις στρατηγικής πιστωτικής πολιτικής, διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και αποδοτικότητας
 • Επίβλεψη και καθοδήγηση του αναλυτή, κατά την εκπόνηση των χρηματοοικονομικών αναλύσεων και της διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου των εταιρικών πελατών
 • Συνεργασία με το δίκτυο καταστημάτων και λοιπών Διευθύνσεων της Τραπέζης, με σκοπό την υλοποίηση των εγκρίσεων
 • Παρακολούθηση εξελίξεων αγοράς και δραστηριότητας ανταγωνισμού

Κύριοι κλάδοι ενασχόλησης: Κατασκευές, Real Estate, Ξενοδοχεία, ΜΜΕ, Εμπόριο – Πολυκαταστήματα, Διαφήμιση

 

Senior Analyst

Alpha Bank – Διεύθυνση Corporate Banking

Αυγ. 2004 – Μαρτ. 2008

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Χρηματοοικονομική ανάλυση, αξιολόγηση και διαβάθμιση πιστωτικού κινδύνου εταιρικών πελατών
 • Επικοινωνία με εταιρικούς πελάτες και δίκτυο καταστημάτων

 

Τμήμα Χορηγήσεων – Alpha Bank – Κατάστημα Ηλιουπόλεως

Μάιος 2000 – Σεπ. 2003

Κύριες Αρμοδιότητες: Εγγυητικές Επιστολές, Στεγαστικά Δάνεια, Ενεχυριάσεις, Συμβατικά Έγγραφα, Επιταγές σε ενέχυρο

 

Τμήμα Υποστηρίξεως Δικτύου – Alpha Bank – Διεύθυνση Private Banking

Οκτ. 1999 – Μάιος 2000

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Diploma in Translation

Institute of Linguists Educational Trust (IoLET)

Ιανουάριος 2014

Unit 1 (General): Pass

Unit 2 (Business): Distinction

Unit 3 (Science): Pass

 

Intensive Translation Course by Distance Learning (Ελληνικά-Αγγλικά-Ελληνικά)

Γλωσσολογία

Οκτ. 2012 – Φεβ. 2014

Βασικά σημεία: θεωρία της μετάφρασης, πρακτική εξάσκηση, ορθή χρήση γλώσσας, αντιπαραθετική εξέταση λαθών μεταφοράς από τα αγγλικά στα ελληνικά, αναγνώριση πολιτιστικών στοιχείων, κωδικοποίηση – αποκωδικοποίηση πληροφορίας, μετάφραση εξειδικευμένων κειμένων, μεθοδολογία έρευνας

 

Υποτιτλισμός (Αγγλικά προς Ελληνικά)

Γλωσσολογία

Oct. 2012 – June 2013

Βασικά Σημεία: Τεχνική μεταφοράς του προφορικού σε γραπτό λόγο, κανόνες τοποθέτησης υποτίτλων στην οθόνη, χρονισμός υποτίτλων, συμπύκνωση νοημάτων, τεχνικές μεταγλώττισης, γλωσσολογικές παράμετροι του υποτιτλισμού, πολιτισμικοί παράμετροι στον υποτιτλισμό, εκπαίδευση σε λογισμικό υποτιτλισμού

 

MSc in Accounting and Finance

London School of Economics and Political Science

Σεπ. 2003 – Αυγ. 2004

Μαθήματα: Corporate finance and asset markets, Corporate financial reporting, Organisational theory and behaviour, Management accounting, strategy and organisational control

Κύριες Εργασίες:

 • Case Study on ForEx: Money Market vs. Forward Contract vs. Currency Futures Contract
 • Accounting Treatment of Debentures according to UK GAAP and IFRS
 • Accounting for R&D: Capitalize & Amortize vs. Expense [US GAAP] vs. Capitalize and expense [IAS, UK GAAP] vs. contra-equity accounting
 • Compare & Contrast the positional, resource-based, and dynamic capabilities, perspectives on strategy

 

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)

Σεπ. 1998 – Σεπ. 2002

Κύριες Εργασίες:

 • Διεθνοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επιπτώσεις στην διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού
 • Τεχνικοοικονομική μελέτη επέκτασης εταιρίας παραγωγής εξαρτημάτων για τέντες
 • Η σημασία του δημιουργικού στην επικοινωνιακή στρατηγική της διαφήμισης
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων της Δομική Κρήτης ΑΕ
 • Στρατηγική Ανάλυση της Αlpha Βank

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Γλώσσες:

 • Ελληνική (μητρική)
 • Αγγλική (Cambridge Proficiency)
 • Γερμανική (Kleines Sprachdiplom – Goethe Institut)

 

GMAT (710/800 or 93%)

 

Η/Υ: Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Internet, Moody’s Risk Advisor, Databases such as “Reuters”, Subtitling software (FAB, SubEasy), CAT Tools (Trados, SDL Studio)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

 • Επιμέλεια και διόρθωση κειμένων – Γλωσσολογία (2014)
 • Νομική ορολογία για μεταφραστές – Γλωσσολογία (2014)
 • Μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Γλωσσολογία (2013)
 • SDL Studio Workshop – Γλωσσολογία (2013)
 • Το επάγγελμα του μεταφραστή – Γλωσσολογία (2013)
 • Negotiation Skills – Scotwork Hellas (2011)
 • Risk and Return in Corporate Banking – DC Gardner (2008)
 • Intensive Credit Programme – Fitch Training (2007)
 • Επιχειρηματικές χορηγήσεις, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (2005)
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εκπαιδευτικό Κέντρο Χρηματιστηρίου Αθηνών (2005)
 • Fundamentals of Credit Analysis, Euromoney Training, EMEA (2005)
 • Αρχές Μάρκετινγκ και τεχνικές πωλήσεων για την δημιουργία ικανοποιημένων πελατών, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Εξ αποστάσεως κατάρτιση (2002)