Σχετικά

Σχετικά

Είμαι freelance μεταφράστρια στους γλωσσικούς συνδυασμούς Αγγλικά προς Ελληνικά και Ελληνικά προς Αγγλικά.

Learn More
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετάφρασης. Ιδιαίτερη εξειδίκευση σε τραπεζικά, χρηματοοικονομικά και οικονομικά κείμενα.

Learn More
Κόστος – Προσφορά

Κόστος – Προσφορά

Το κόστος μιας μετάφρασης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Ζητήστε και λάβετε δωρεάν προσφορά κόστους και χρόνου παράδοσης.

Learn More

Every language is a world. Without translation, we would inhabit parishes bordering on silence.

George Steiner